Follow us:

Wifi Router Service

อัตราค่าเช่าต่อวัน (เช่าอย่างน้อย 3 วัน) ราคามีหน่วยเป็นเยน
1 -3 วัน 4 วัน 5 วัน 6 วัน 7 วัน 8 วัน 9 วัน 10 วัน 11 วัน
SLEB LTE
187Mbps
2550 3400 4250 5100 5950 6800 7650 8500 8800
EMobile
LTE 75Mbps
2100 2800 3500 4200 4900 5210 5520 5830 6140
ขั้นตอนการสั่งซื้อ
Please Your Order
Shipping Next Day
Delivered
Return Policy
ค่าส่ง (ไม่รวมค่าส่งกลับ)
ค่าส่งโรงแรม หอพัก บ้านพักในญี่ปุ่น ค่าส่ง 864 เยน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งเครื่่องคืน
ค่าส่งที่สนามบิน ค่าส่ง 864 เยน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งเครื่่องคืน

สมัครออฟชั่นประกันเครื่องเพื่อความปลอดภัย

กรณีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในอุปกรณ์เช่า ดังนี้ ตัวเครื่อง 42000 เยน ซีมการ์ด 5000 เยน
สายยูเอสบี 1500 เยน สายชาร์ต 5000 เยน แบตเตอรี่ 6000 เยน กระเป๋าใส่อุปกรณ์ 500 เยน

เพื่่อความสบายใจท่านสามารถสมัครออฟชั่นเสริมประกันการเสียหายของเครื่องวันละ210เยน

Insurance Options Service:

 • กรณีเครื่องชำรุดหรือสูญหาย
  ลูกค้าจะต้องชำระ 90% ของ 42000เยน (37800Yen) กรณีถูกขโมยและมีใบรับแจ้งความชำระ50%ของค่าเครื่อง
 • กรณีสมัครประกัน ต้องสมัครตอนทำรายการเช่า ไม่สามารถสมัครภายระหว่างการเช่า และไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่มีการคืนเงินประกัน
 • การสมัครประกันนี้ วันละ 210 เยน 10-30 วัน 2100 เยน
 • ทางบริษัทไม่รับอุปกรณ์อื่นได ที่ลูกค้าซื้อมาทดแทนกรณีอุปกรณ์สูญหาย กรณีที่ทางบริษัทได้รับอุปกรณ์ที่มีลักษณะแตกต่างกับตอนที่ส่งไป จะทำการเรียกเก็บ
  เพิ่มในส่วนของอุปกรณ์ที่หายไป (ค่าอุปกรณ์ ตัวเครื่อง 42000 เยน ซิมการ์ด 5000 เยน สายยูเอสบี 1500 เยน สายชาร์ต 5000 เยน แบตเตอรี่ 6000 เยน
  กระเป๋าใส่อุปกรณ์ 500 เยน)

ข้อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่า

เกี่ยวกับระยะเวลาที่เช่า
 • วันที่ท่านรับเครื่องไวไฟคือวันเริ่มการเช่า
 • กรณีที่ไปส่งสินค้าแล้วแต่ท่านไม่อยู่รับของก็จะถือว่าได้เริ่มเช่า
 • อาจมีกรณีที่ส่งของได้ช้ากว่ากำหนด เนื่องจากอุบัติเหตุหรือปัญหาจากสภาพอากาศ
 • วันส่งคืนอุปกรณ์เช่า คือว่าสิ้นสุดการเช่า ส่งคืนภายในวันสิ้นสุดการเช่า กี่โมงก็ได้
 • สัญญาเช่าคือวันที่เริ่มเช่าจนถึงวันที่ส่งของคืน

 • เนื่องจากบริษัทผู้บริการให้เช่าพอคเก็ตไวไฟ ได้กำหนดนโยบายการจำกัดปริมาณการใช้งานของเครื่องพอคเก็ตไฟไว  เฉพาะเครื่องรุ่นEmobile LTE 75 และรุ่น AU LTE 75โดยการใช้งานนั้น ใน 1 วัน สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ไม่เกิน 300 MB หากมีการใช้เกินกว่าที่กำหนด ความเร็วจาก 75-40 Mbps จะลดลงเหลือ 128 Kbps เท่านั้น)
  ซึ่งหากใช้อินเตอร์เน็ท ทั่วไป เช็คแผนที่ เฟตบุ๊ค ไลน์ ภายใน 1 วัน ไม่เกินแน่นอน ไม่แนะนำให้ใช้ดูยูทูป วีดีโอคอล (เฟตทาม, สไกต์) เกมส์ออนไลน์ หนังออนไลน์ ดาว์นโหลด ไฟล์ต่างๆ (หากต้องการดาว์ดโหลด ไฟล์หนัก แนะนำให้ใช้ไวไฟที่โรงแรมคะ)


เกี่ยวกับค่าบริการ
 • บริษัทจะเรียกเก็บค่าเช่าตามจำนวนวันที่ระบุไว้ไม่ว่าท่านจะใช้หรือไม่ก็ตาม
 • EMobile, WiMAXบริการวันละ700เยน เดือนละ 8900 เยน
 • Foma และ E-Mobile LTE ค่าเช่าวันละ830เยนเดือนละ 9900 เยน
 • นอกจากค่าเช่าและค่าส่งไปรษณีย์แล้วไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นอีก (กรณีที่ครื่องไม่ชำรุดหรือสูญหาย) .
 • กรณีที่เช่าติดต่อกันหลายเดือนจะตัดบัตรเครดิตทีเดียวทั้งยอด
 • กรณียกเลิกรายการเช่าหลังจากได้รับการคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้ว มีค่ายกเลิก 1000 เยน
เกี่ยวกับการชำระเงิน
 • รับชำระเงินเฉพาะบัตรเครดิตที่เปิดใช้ในต่างประเทศได้เท่านั้น
 • การเช่าระยะยาวจะตัดยอดในวันสิ้นเดือน
 • การชำระเงินค่าบัตรเครดิตขึ้นอยู่กับบริษัทบัตรเครดิตฯ
 • กรณีที่ต้องการให้ออกใบแจ้งหนี้มีค่าใช้จ่าย315เยน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
เกี่ยวกับการชำรุดหรือสูญหาย
 • กรณีท่านสมัครออฟชั่นเสริมประกันเครื่อง
  เมื่อเครื่องชำรุดหรือสูญหายชำระ90%ของ42000เยน(37800Yen) กรณีถูกขโมยและมีใบรับแจ้งความชำระ50%ของค่าเครื่อง
 • กรณีไม่ได้สมัครออฟชั่นเสริมประกันเครื่อง
  เครื่องชำรุดหรือสูญหาย
  ค่าเครื่อง42000เยนซิม5000เยนสายยูเอสบี1500เยน
  ค่าแบตเตอรี่6000 เยนค่าสายชาร์ตแบต5000เยน

Additional Information:

 • ตัวเลขที่แสดงคือค่าที่สูงที่สุดมิได้เป็นค่าอัตราการโอนถ่ายข้อมูลแต่อย่างไร
 • WiMAXคือเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของWiMAX Forum.
 • FOMAคือเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของบริษัทNTT Docomo
 • E-Mobile เครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของบริษัทE-Access
 • Microsoft,Windows 2000/XP/Vista/7คือเคร่ืองหมายจดทะเบียนการค้าของMicrosoft Corporation อเมริกาและประเทศอื่นๆ
 • Mac และMac OS คือเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของApple,Inc.
 • ชื่อบริษัทอื่นๆและชื่อสิ้นค้าคือเคร่ืองหมายจดทะเบียนการค้าของบริษัทนั้นๆ